Alexej Von Jawlensky

Maria von ,Lucia Pieroni and Angelica Jawlensky    Sotheby’s    165000    Alexej Von Jawlensky    Maria von ,Lucia Pieroni and Angelica Jawlensky    Maria von ,Lucia Pieroni and Angelica Jawlensky Sotheby’s 1991 catalogue Raisonne of the Oil Paintings Volume one from 1890 to 1914      Maria von ,Lucia Pieroni and Angelica Jawlensky catalogue Raisonne of the Oil Paintings Volume one from 1890 to 1914. ¥165.000